Lasteforsikring

A-RATERT LASTEFORSIKRING

Få sjelefred hele veien

Hos OBD gjør vi alltid vårt ytterste for å beskytte lasten din, men når den transporteres fra A til B kan det i sjeldne tilfeller oppstå skader, eller den kan gå tapt.Transporten foregår ofte over lange avstander med varierende geografiske forhold, og lasten håndteres flere ganger underveis.Mange ytre faktorer spiller inn etter at lasten er hentet, og tap eller skade på gods kan derfor aldri helt utelukkes.

Hvorfor trenger jeg godsforsikring?

Gjeldende lover og regler er bygget opp slik at du som vareeier kun har krav på en relativt symbolsk kompensasjon dersom varene dine forsvinner eller blir skadet under transport.Og i noen tilfeller er transportøren helt fri fra ansvar.

Vanligvis beregnes kompensasjonen din basert på vekten av varene (i tilfelle lastebiltransport eller luftforsendelse) eller antall stykker som er deklarert på fraktbrevet (i tilfelle sjøfrakt).Vekt er imidlertid ikke nødvendigvis lik verdi, og det kan derfor ha stor økonomisk innvirkning på virksomheten din dersom lasten din blir skadet eller tapt.

Med godsforsikring er du sikret full dekning av fakturaverdien og rask og effektiv saksbehandling ved transportskade eller tap.Derfor er det alltid vår anbefaling at du forsikrer varene dine.

Når er godsforsikring verdt pengene?

Det er alltid vår anbefaling at du tegner godsforsikring, da utilsiktede hendelser fort kan bli en kostbar affære.Likeledes spiller også varens verdi og vekt en vesentlig rolle.Som et eksempel representerer en databrikke en høy verdi, men den er lett som en fjær, og derfor vil din økonomiske kompensasjon ved skade eller tap på ingen måte stå i forhold til varens reelle verdi.

Hva koster lasteforsikring?

Du betaler en prosentandel av den totale forsikringssummen."Forsikret verdi" er verdien av varene pluss fraktkostnad og 10 % påslag for ekstra utgifter.

OBD LASTEFORSIKRING

OBD LASTEFORSIKRING
Beskytt varene dine med en godsforsikring

Hos OBD kan du få lastforsikring for å gi deg trygghet.Du kan velge at vi sikrer alle dine forsendelser gjennom hele året, eller du kan velge å forsikre enkeltforsendelser.På denne måten er verdien av lasten din sikret mot de fleste risikoer, og du får en rask og praktisk skadebehandlingsprosess dersom en ulykke skulle inntreffe, og du trenger ikke å fremsette et krav mot transportøren.

Ett kontaktpunkt

En personlig kontaktperson, som er ansvarlig for din skadebehandling og alltid klar til å hjelpe deg.

Null bekymringer

Varene dine er fullt forsikret, og ved skade eller tap har du krav på full dekning av fakturaverdien.

Rask skadebehandling

Din forsikringssak behandles så raskt som mulig, og dermed slipper du lange prosesser.

Attraktive priser og god dekning

Vi samarbeider med et av verdens største globale forsikringsselskaper og kan derfor tilby markedets beste fraktforsikring til gunstige priser.

Full åpenhet

Du betaler én fast premie - det er ingen egenandeler, skjulte gebyrer eller andre ubehagelige overraskelser.

Skaff deg godsforsikring i dag

Kontakt oss i dag og la oss snakke om ditt behov for godsforsikring.